CO-Mediators

“Peace cannot be kept by force; it can only be achieved by understanding”
– Albert Einstein

Waarom kiezen voor ReichertDuynstee?

Shirine Reichert en Juliane Duynstee hebben hun krachten gebundeld en werken nu als mediators samen onder de naam ReichertDuynstee.

Kenmerkend voor ReichertDuynstee is dat zij al hun mediations in co-mediation doen. Zij kiezen hiervoor omdat zij samen nog sneller tot de kern komen waardoor het mediationproces sneller en efficiënter verloopt. Daarnaast kiezen zij hiervoor omdat zij elkaar op een natuurlijke manier aanvullen en aanvoelen en de ervaring hen heeft geleerd dat co-mediation leidt tot een betere balans aan tafel.

Vanuit een veilige setting zijn zij goed in staat verbinding met mensen te maken met oog voor de autonomie van partijen, zonder dat zij daarbij hun eigen rol als onafhankelijke mediators uit het oog verliezen. Door hun ervaring als rechter enerzijds en als advocaat anderzijds zijn ze bekend met conflicten die onoverbrugbaar lijken. Door hun professionele manier van werken kunnen zij hetgeen partijen verdeeld houdt zo bloot leggen dat partijen zich daadwerkelijk gehoord en gezien voelen. Zij verliezen de menselijke maat daarbij nooit uit het oog. Dit helpt partijen balans te vinden tussen denken en voelen. Partijen worden hierdoor in staat gesteld om met respect voor elkaar de kloof te overbruggen en tot een voor hen passende oplossing te komen.

Shirine en Juliane zijn betrokken, energiek, geduldig, empathisch, analytisch, doortastend, zo nodig confronterend en altijd oplossingsgericht.

Register mediator

Shirine Reichert

Shirine-Reichert

Juliane Duynstee

Juliane-Duynstee-Mediator

“Peace cannot be kept by force; it can only be achieved by understanding”
– Albert Einstein

Mediation

  • Echtscheiding en andere familieconflicten
  • Zakelijke mediation en procesbegeleiding
  • Arbeidsmediation
  • Overheidsmediation
  • Preventieve mediation
  • Mediation in het Duits
  • Mediation in het Engels
  • Trainingen en workshops
ReichertDuynstee-Mediation-Home-Section-Image

Mediation

“You can’t always get what you want.
But if you try sometimes, you might find,
you get what you need”
– Mick Jagger

Werkwijze & Tarieven

Het mediationproces kent vier fasen: intake, exploratie, onderhandeling en afsluiting.

De eerste bijeenkomst is de intake, waarbij de mediator het proces uitlegt en met de partijen onderzoekt welke onderwerpen er besproken moeten worden. De volgende bijeenkomst is de gemeenschappelijke bijeenkomst, waarbij de werkwijze verder wordt toegelicht en de mediationovereenkomst wordt besproken en ondertekend. Na de intakefase volgt de exploratiefase waarin communicatie, emoties, informatie verzamelen en belangen centraal staan. Vervolgens komt de onderhandelingsfase, waarin opties worden verkend en uitgewerkt. Tot slot is er de afsluiting, die erop gericht is om de overeenkomst vast te leggen en het proces op een goede manier af te ronden.

Een gesprek duurt meestal maximaal twee uur per keer en het aantal benodigde gesprekken varieert. Na ongeveer drie gesprekken is duidelijk hoeveel gesprekken er nog nodig zijn.

Structuur

Mediation Cirkel

Bezoekadres

Diepenbrockstraat 54
1077 WB  Amsterdam

Informatie

Wij zijn gevestigd aan de Diepenbrockstraat 54 in Amsterdam. Er is beperkt gratis, maar voldoende betaalde parkeergelegenheid aanwezig, 

Contact

E-mail

info@reichertduynstee.nl

Shirine Reichert

06-24563089

Juliane Duynstee

06-43997156