Werkwijze & Tarieven

Werkwijze

Het mediationproces verloopt volgens een heldere structuur: een intakefase, exploratiefase, onderhandelingsfase en een afsluiting.

De eerste bijeenkomst is een kennismakingsgesprek ook wel intake genoemd. Deze intake kan direct met alle partijen zijn. Meestal geven wij er de voorkeur aan om eerst afzonderlijk met partijen te praten. Tijdens de intake geven we uitleg over het mediationproces en welke uitgangspunten voor mediation gelden. Daarnaast komt aan de orde welke punten er in de mediation onderwerp van gesprek moeten zijn.

 

ReichertDuynstee-Mediation-Wekrwijze-en-Tarieven-Section-Image

 

Tijdens de eerste gemeenschappelijke bijeenkomst lichten wij onze werkwijze verder toe en bespreken wij de mediationovereenkomst en de regels die voor mediation gelden. Ook de kosten en wie deze zal dragen is onderdeel van het gesprek. Er is voldoende tijd en gelegenheid om vragen te stellen en om te onderzoeken of mediation de geschikte route is en of wij de voor partijen geschikte mediators zijn. Als alle partijen akkoord zijn met mediation en er vertrouwen in hebben om met ons in zee te gaan wordt de mediationovereenkomst getekend. Vanaf dat moment vangt de mediation aan.

Na de intakefase volgt de exploratiefase waarin communicatie, emoties, informatie verzamelen en belangen centraal staan. Daarna volgt de onderhandelingsfase waarin we onder andere opties verkennen en uitwerken. Tot slot volgt de afsluiting die erop gericht is vast te leggen wat (al dan niet) is overeengekomen en om het proces op een goede manier af te ronden.

Een gesprek duurt meestal maximaal twee uur per keer. Hoeveel gesprekken er nodig zijn varieert. Na ongeveer drie gesprekken is de mediation een heel eind op streek en is duidelijk hoeveel gesprekken er nog nodig zijn.

Wil je meer achtergrondinformatie kijk dan eens op: www.mediatorsfederatienederland.nl onder het tabblad “Over mediation” of www.mediationnederland.nl.

 

Structuur

Mediation Cirkel

Tarieven

Wij werken op basis van een uurtarief exclusief BTW.

Meestal worden de kosten tussen de betrokkenen gedeeld, maar partijen kunnen daar natuurlijk samen andere afspraken over maken. Over het uurtarief wordt in elk geval vooraf een afspraak gemaakt en het afgesproken tarief wordt vastgelegd in de mediationovereenkomst.

Bezoekadres

Diepenbrockstraat 54
1077 WB  Amsterdam

Informatie

Wij zijn gevestigd aan de Diepenbrockstraat 54 in Amsterdam. Er is beperkt gratis, maar voldoende betaalde parkeergelegenheid aanwezig, 

Contact

E-mail

info@reichertduynstee.nl

Shirine Reichert

06-24563089

Juliane Duynstee

06-43997156