Mediation

Wat is Mediation?

Mediation is niet ergens in het midden uitkomen, water bij de wijn doen of op een andere manier toegeven aan de ander.

Mediation is een proces dat gericht is op het vinden van een oplossing die in het belang is van alle partijen. Dit wordt bereikt door te praten over wat echt belangrijk is voor de betrokken partijen. Emoties en standpunten kunnen ertoe leiden dat de communicatie verstoord raakt en het gesprek verhardt. Mediation helpt om weer beweging te krijgen in het vastgelopen conflict door het respecteren van de verschillen van elkaar en het zoeken naar een oplossing die tegemoetkomt aan wat ieder van de partijen belangrijk vindt.

Wij leiden en begeleiden de gesprekken waarbij we ook structuur aanbrengen. Wij bemoeien ons niet zozeer met de inhoud van de oplossing en zeggen niet wie er (meer) gelijk heeft. Wel begeleiden we de onderhandelingen en zorgen we dat er voor een duurzame oplossing wordt gekozen die ook uitvoerbaar is en, indien gewenst, wordt vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

“You can’t always get what you want.
But if you try sometimes, you might find,
you get what you need”
– Mick Jagger

Voor welke conflicten?

Echtscheiding en andere familieconflicten

Een conflict in de familie heeft een grote impact. Zeker in het geval van een echtscheiding. Meestal is dat een moeilijke stap, die gepaard gaat met tegenstrijdige gevoelens en leidt tot een andere richting op iemands levenspad. Iedere scheiding is anders en vereist maatwerk. Wij zijn ervan overtuigd dat, als partijen goed geïnformeerd zijn en weer in staat zijn om respectvol naar elkaar te luisteren, zij zelf heel goed in staat zijn om met elkaar afspraken te maken die het beste bij henzelf en hun kinderen passen.

Wij hebben een vaste samenwerking met een ervaren familierechtadvocaat, Sabine Ziekman-Meijerink, verbonden aan Rietmeesters in Utrecht. Zij is tevens vFas scheidingsmediator en Collaborative divorce lawyer. Hierdoor kunnen wij desgewenst ook de juridische afwikkeling van een echtscheiding van begin tot einde begeleiden. Voor meer informatie over Sabine zie: www.rietmrs.nl.

Tevens begeleiden wij ook andere conflicten in de privésfeer. Naast echtscheidingen kunnen namelijk ook gezins- en familieconflicten redenen zijn voor pijnlijke breuken, conflicten tussen bijvoorbeeld buren, broers en zussen, ouders en kinderen of binnen samengestelde gezinnen.

Zakelijke mediation en procesbegeleiding

Wij treden ook op als mediators in zakelijke conflicten. Dit kunnen conflicten zijn binnen samenwerkingsverbanden of teams van professionals, zoals bijvoorbeeld medisch specialisten of advocaten, maar ook conflicten tussen bijvoorbeeld aandeelhouders, Raad van Commissarissen en directieleden, conflicten tussen directie en ondernemingsraad of tussen afdelingen. Door onze achtergrond als advocaat en rechter begrijpen wij de zakelijke en commerciële belangen en omgeving. Onze ervaring is dat ook in dit type conflicten niet alleen persoonlijke belangen maar ook de continuïteit en de reputatie van de organisatie een belangrijke rol spelen.

Arbeidsmediation

Een arbeidsconflict heeft zowel voor werknemers als werkgevers een vaak grote impact. Mediation kan leiden tot het herstellen van een arbeidsrelatie, maar ook tot het beëindigen ervan. Als er bereidheid is om helder boven tafel te krijgen waar het werkelijk om gaat, lukt het vaak om stappen te nemen en afspraken te maken om samen door te gaan en de situatie weer werkbaar te maken. Ook als een werknemer ziek is of dreigt uit te vallen, kan daar in sommige gevallen een arbeidsconflict aan ten grondslag liggen. Mediation kan dan het herstel en de re-integratie bevorderen.

Ook als het niet lukt om tot een werkbare oplossing te komen, biedt mediation uitkomst. Er kan gezocht worden naar een goede manier van afscheid nemen waardoor ruimte ontstaat voor het inslaan van nieuwe wegen.

Overheidsmediation (met uitzondering van sociaal zekerheidsrecht en ambtenaren recht)

Overheidsmediation ziet op conflicten van burgers/bedrijven met een overheidsinstantie, bijvoorbeeld met de gemeente, provincies, zorgverleners en de belastingdienst. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het verlenen van vergunningen, bouwplannen en andere problemen in de woonomgeving, maar ook andere conflicten met een overheidsinstantie zijn natuurlijk denkbaar. In dit type conflict speelt altijd een grote machtsongelijkheid een rol. Bovendien is de burger/het bedrijf meer persoonlijk betrokken dan de vertegenwoordiger van de overheidsinstantie. Vanuit de burger/het bedrijf is er vaak behoefte aan meer persoonlijk contact en maatwerk waartegenover de overheid te maken heeft met mogelijke precedentwerking en wettelijke regels. In het bestuursrecht juridiseren conflicten heel snel, omdat de burger/het bedrijf via formele routes besluiten moeten aanvechten. Hierdoor verharden standpunten en ontstaan heel snel hoogoplopende conflicten. Doel van de mediation is in elk geval de partijen een stem te geven en vanuit gelijkwaardigheid met elkaar in gesprek te gaan waarbij ook ruimte is voor meer begrip voor elkaars standpunt. Partijen voelen zich hierdoor gezien en gehoord en vaak blijkt er meer maatwerk mogelijk dan vooraf wordt gedacht.

Preventieve mediation

Preventieve mediation is een effectief instrument om spanningen/irritaties in de samenwerking sneller en in een vroeg stadium bespreekbaar te maken en op te lossen.

In preventieve mediation kunnen we bijvoorbeeld onuitgesproken verwachtingen bespreekbaar maken waardoor escalatie wordt voorkomen. Hierbij krijgen partijen inzicht in hun drijfveren en hun eigen gedrag. Het doel van preventieve mediation is het  maken van goede (werk)afspraken voor de toekomst met respect voor elkaars verschillen. In deze gesprekken hebben wij ook een neutrale onafhankelijke rol en de inhoud van de gesprekken is vertrouwelijk. Deelname is uiteraard vrijwillig.

Mediation in het Duits

Juliane is geboren in Duitsland en spreekt daardoor naast Nederlands ook vloeiend Duits. Doordat zij zelf is opgegroeid in twee verschillende culturen is zij zich bewust van de rol en de impact die cultuurverschillen in conflicten kunnen spelen. Als mediator is zij in staat om deze cultuurverschillen boven tafel te krijgen en ze bespreekbaar te maken. Shirine heeft enige tijd in Berlijn gestudeerd waardoor zij ook Duits spreekt. Wij hebben ruimschoots ervaring met mediations in de Duitse taal en doen dat dan ook met veel plezier.

Mediation in het Engels

Zowel Juliane als Shirine spreken goed Engels, waardoor mediation in het Engels ook tot de mogelijkheden behoort.

Trainingen en workshops

Juliane en Shirine zijn ervaren trainers op het gebied van mediation, conflicthantering en alternatieve geschilbeslechting. Mocht u interesse hebben in een op maat gemaakte training of workshop aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

ReichertDuynstee-Mediation-Mediator-Section

Bezoekadres

Diepenbrockstraat 54
1077 WB  Amsterdam

Informatie

Wij zijn gevestigd aan de Diepenbrockstraat 54 in Amsterdam. Er is beperkt gratis, maar voldoende betaalde parkeergelegenheid aanwezig, 

Contact

E-mail

info@reichertduynstee.nl

Shirine Reichert

06-24563089

Juliane Duynstee

06-43997156